Pedagogika praca licencjacka


Kierunek jakim jest pedagogika przygotowuje przyszłych nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą. Studia na kierunku pedagogicznym I-go stopnia dają podstawowe kwalifikacje zawodowe. Pedagogika należy do nauk społecznych, traktuje o rozwoju wychowawczym oraz kształceniu od najmłodszych lat dziecka po życie dorosłe.

Warunkiem ukończenia studiów pedagogicznych jest napisanie i obrona pracy licencjackiej. Zakres pracy powinien obejmować podstawową wiedzę z obszarów: ogólnopedagogiczny, historyczno-filozoliczny, socjologiczny i psychologiczny. Wiedza ta daje możliwości poznawcze społeczno – kulturowego aspektu w kształceniu i wychowaniu.

Praca licencjacka z pedagogiki może obejmować takie zagadnienia jak: problem agresji wśród dzieci z różnych grup wiekowych, adaptacja młodzieży i dzieci do nowego środowiska, problemy poznawcze wśród uczniów czy metodyka prowadzenia zajęć. Praca licencjacka opiera się zazwyczaj na przeglądzie istniejącej literatury przedmiotu oraz przeglądzie badań w tym zakresie. Temat pracy powinien być jako określony i wyczerpywać w sposób dostateczny wszelkie zagadnienia w jego obrębie.


Strona 1 z 2 1 2

Galeria zdjęć

Zadzwoń do nas

Kompleksowo pomagamy w pisaniu prac magisterskich i licencjackich. Mamy wiele lat sukcesów w tej dziedzinie. E-mail: kontakt@pracemagisterskiepedagogika.edu.pl