Pedagogika praca magisterska


Studia magisterskie z pedagogiki dają szersze możliwości, w przypadku studiów II stopnia następuje podział na specjalności, i tak, można ukończyć pedagogikę pod kątem np.: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika sądowniczo – penitencjarna, logopedia, edukacja dorosłych czy opieka i wsparcie społeczne.

Studia pedagogiczne w tym obszarze pozwalają nabyć umiejętności w opracowaniu strategii wychowawczych, a także niezbędnych kompetencji pedagoga. Ostatnim etapem ukończenia studiów magisterskich jest praca magisterska z pedagogiki, która winna być pracą badawczą na wybrany temat.

Autor pracy powinien w taki sposób dobrać temat pracy, aby był on z kręgu jego pasji i zainteresowań, a także pomagał zgłębiać dotychczasową wiedzę i umiejętności z danego zakresu.

Praca magisterska powinna nie tylko badać problem, ale wskazywać na różne możliwe rozwiązania i poddawać analizie dotychczasowe. Część teoretyczna pracy musi być przeglądem literatury przedmiotu, umiejętnie dobranym w procesie weryfikacji pod kątem przydatności i ważności informacji.

Całość pracy magisterskiej powinna być spójna, ułożona w logiczną całość oraz zawierać samodzielnie wyciągnięte wnioski autora, co stanowi jeden z najważniejszych elementów pracy dyplomowej.


Strona 1 z 2 1 2

Galeria zdjęć

Zadzwoń do nas

Kompleksowo pomagamy w pisaniu prac magisterskich i licencjackich. Mamy wiele lat sukcesów w tej dziedzinie. E-mail: kontakt@pracemagisterskiepedagogika.edu.pl