Prace dyplomowe z pedagogiki – wyciąg z regulaminu.


Ogólne zassany pisania prac dyplomowych z pedagogiki można ująć w następującym zbiorze reguł:

a. Praca dyplomowa powinna potwierdzać opanowanie przez jej autora zakresu naukowego i metodologii badań;
b. Praca musi być wykonana samodzielnie, nie posiadać znamion plagiatu; c. Praca dyplomowa powinna zawierać część teoretyczną oraz empiryczną, a także wstęp, zakończenie, bibliografię, spis tabel i rycin, wykaz rysunków itp.;
d. Autor pracy musi bezwzględnie oznaczać cytowane fragmenty we właściwy sposób;
e. Objętość prac magisterskich jest większa (przeważnie zakres 70 – 120 stron) od prac licencjackich (najczęstszy zakres stron – 40-80);
f. Bibliografia winna składać się z minimum dwudziestu pięciu pozycji;
g. Praca dyplomowa z pedagogiki powinna traktować o kształceniu lub wychowaniu młodocianych,
h. Praca dyplomowa powinna dzielić się na trzy, cztery rozdziały, z których każdy powinien zawierać taką samą lub zbliżoną ilość podrozdziałów


Strona 1 z 2 1 2

Galeria zdjęć

Zadzwoń do nas

Kompleksowo pomagamy w pisaniu prac magisterskich i licencjackich. Mamy wiele lat sukcesów w tej dziedzinie. E-mail: kontakt@pracemagisterskiepedagogika.edu.pl